Vracení pozemků bývá zapeklité

Pokud jste stal restituentem, tzn. člověkem, kterému mají být vráceny pozemky podle daného zákona, pak budete mít co do činění s úřadováním na vyšším stupni. Chce se Vám do toho? Máte na to čas? Chce se Vám navštěvovat či oslovovat různé instituce, notáře, soudy, abyste věděl, na čem jste? Chce se Vám podstupovat rozhodnutí, zda vzít náhradu pozemku za ten Váš oprávněný, protože ten nemůže být uvolněn, nebo vyplatit peníze? I tyto restituční nároky řeší státní pozemkový úřad. A jak poznáte, že je finanční obnos adekvátní? Je to vážně těžké.

Rozhodněte se pro jednodušší variantu

Jestliže opravdu nestojíte o žádné pozemky, protože žijete svůj život zcela jiným způsobem, nechte rozhodovat druhé. Ve Vašem případě je tu jedna dobrá rada – prodejte restituční nároky. Ať se s tím popere někdo, kdo o pozemky stojí a dokáže jich využívat! Na Vašich potenciálních pastvinách se mohou prohánět koně. Ve Vašich potenciálních lesích může najít útočiště lesní zvěř, o kterou bude postaráno. Ale také stromy, které budou zdravé, protože o ně bude také postaráno. Není tato varianta pro Vás jednodušší?