Nikdo neví

Nikdo přesně neví, co ho čeká v následující chvíli, následujícím dnu, nebo dokonce v delším časovém období v budoucnosti. Přesto se lidé snaží odedávna zjistit, co je před nimi za výzvy, rizika, přínosy i újmy. Proto taky již tisíciletí vzkvétá astrologie, která se snaží vysledovat a predikovat jevy v lidském životě i životě celých civilizací, podle pohybů nebeských těles. Je tedy zřejmé, že nikdo přesně neví, co se jak bude dít. Na druhou stranu lze odhadnout mnohé tendence a směry, které jsou v budoucnu nejpravděpodobněji očekávatelné.

Asijská obdoba

Tak, jako evropská astrologie, pracuje s obdobnými nástroji i astrologie východních kultur. Jediným rozdílem je její mnohem delší tradice a větší sepětí s přírodou a harmonií všeho světa a vesmíru. Proto jsou také čínské horoskopy tak oblíbené i v naší upadající západní kultuře.