Nebuďte zvědaví

Nebuďte zvědaví, budete brzo staří! To nám odedávna říkaly naše babičky a naši rodičové. Nevím sice, co tím mysleli, ale teorií mám několik. Třeba tu, že nás chtěli chránit před mnoha znepokojujícími otázkami světa a lidského bytí. Snad tím chtěli zamezit na co nejdelší dobu tomu, abychom se začali zabývat problémy bytí, rozvrstvení společnosti, lidské podstaty a běhu dějin, plných válek a útrap, zejména prostého lidu. Prost si říkali, čím později budou mít ti mladí starosti, tím později jim zešediví hrůzou ze světa vlasy, tím později jim bída světa a žití vryje do tváří vrásky.

Ochrana neochrana

Tento přístup k dětem je vcelku pochopitelný, ale s přibývajícími léty kontraproduktivní. Člověk se pak musí ptát po souvislostech, vstřebávat informace, aby se mohl životem úspěšně probojovat až k závěrečné prohře. K tomu mu ale nedopomůže ani tolik Bůh, jako spíše například tradiční čínské horoskopy . Jen tak se dá připravit na věci příští.