Jak darovat převodem

Nenmůžete-li poskytnout dar online platební či kreditní kartou či si založit trvalý příkaz pro pravidelné dary, můžete nám zaslat jednorázový příspěvek v rámci veřejné sbírky na financování našich projektů ve světě.

Sbírkový účet: 111 333 / 2700

Dary poskytnuté v rámci této sbírky a bez konkrétního určení vyjádřeného speciálním variabilním symbolem mohou být použity v různých humanitárních a zdravotnických projektech Lékařů bez hranic podle aktuálních potřeb a situace v krizových oblastech.