© Yasuyoshi Chiba/Duckrabbit
© Peter Casaer
© Nichole Sobecki

DARUJTE online nyní

Lékaři bez hranic jsou největší nezávislá humanitární organizace zdravotnické pomoci na světě. Nejdůležitějším zdrojem našich příjmů jsou soukromé dary, které tvoří více než 90% veškerých příjmů organizace. Jenom díky nim můžeme poskytovat svou pomoc nezávisle na jakékoli vládě či režimu, výhradně na základě potřeb obyvatel, jimž je z nejrůznějších příčin upřena základní zdravotní péče.


Děkujeme za Vaše rozhodnutí podpořit humanitární pomoc Lékařů bez hranic!

1. Výše, frekvence a účel daru
300 Kč 500 Kč 1000 Kč 5000 Kč
Jiná částka
Nepřekročte platnost karty
Účel daru
2. Způsob platby
Platební kartou
3. Osobní/Kontaktní údaje

Přeji si zaslat potvrzení o daru na začátku příštího roku.

Souhlasím s provozními podmínkami DARUJME.CZ a se zpracováním osobních údajů. (poskytovatele darovacího portálu).

Poplatek za platbu kartou činí 2% z darované částky.