Potřebujeme Vaši pomoc

Lékaři bez hranic jsou z největší části závislí na finanční podpoře soukromých dárců, která tvoří 90% veškerých našich příjmů. To zajišťuje naši nezávislost a schopnost poskytovat pomoc v těch nejkritičtějších oblastech světa pouze s ohledem na skutečné potřeby postižených populací a bez ohledu na jakoukoli politickou, vojenskou či náboženskou agendu. 

Vaši pomoc potřebujeme - právě díky Vám můžeme i nadále pomáhat a přinášet život zachraňující pomoc lidem uprostřed válek, po katastrofách či během epidemií nebezpečných nemocí, jako je v současnosti např. epidemie eboly v západní Africe. Děkujeme Vám!

 

  

PROČ JSOU DŮLEŽITÍ PRAVIDELNÍ DÁRCI?
Pravidelní dárci zasílající měsíčně menší částky tvoří klíčovou skupinu našich dárců, pomáhají zajišťovat finanční stabilitu organizace a okamžitě reagovat na akutní krize. Kromě toho nám umožňují šetřit významné prostředky při komunikaci s dárci - jejich dary nám chodí automaticky a tedy o něj nemusíme opakovaně žádat.

DARUJTE ONLINE
Online dar umožňuje věnovat finanční příspěvek právě teď a tady prostřednictvím platební či kreditní karty. To je velmi důležité, protože mnoho lidí s časovou prodlevou na svůj úmysl podpořit neziskovou organizaci zapomene či jej dlouho odkládá. V terénu ale pracujeme už teď a stejně tak teď potřebujeme Vaši pomoc, abychom svoje projekty mohli lépe plánovat.

E-SHOP KAMPANĚ „JSEM V TOM S LÉKAŘI BEZ HRANIC“
Chcete-li vyjádřit svou podporu Lékařům bez hranic a současně podpořit humanitární pomoc finančním darem, můžete si zakoupit tričko kampaně JSEM V TOM.