Publikováno: 21.05.2012

Léčba podvýživy v centru v Bo v Sierra LeoneV rytmu zdraví

V nemocnici Lékařů bez hranic v Bo v Sierra Leone používají místní osvětoví pracovníci hudbu a tanec, aby tak zprostředkovali informace o zdravém životním stylu. Prostřednictví tradičních rytmů a melodií se matky učí o důležitosti kojení a také jak chránit děti před malárií. Tyto aktivity probíhají paralelně se zdravotní péčí zaměřenou na mateřské zdraví, podvýživu a malárii.

Ve stínu slaměné chatrče se v půlkruhu shromáždilo asi 30 žen. Mnoho z nich drží malé děti, které působí hubeně a křehce. Uprostřed stojí Christina Jonny, třicátnice ze Sierry Leone, která pracuje pro Lékaře bez hranic jako zdravotní školitelka. Ukazuje na tabuli s obrazy různých potravin – ananasů, manga, banánů, ryb, zeleniny a kuřat – a vysvětluje důležitost nutričně vyváženého jídelníčku.

V Sierra Leone je velmi rozšířená podvýživa, která je hlavní příčinou smrti mnoha malých dětí. Země je paradoxně plná zeleně a disponuje množstvím přírodních zdrojů. Nejde o nedostatek jídla, ale spíše o nedostatek výživného jídla, který činí z podvýživy tak rozšířený problém v Sierra Leone i mnoha jiných chudých zemích.

Průzkum provedený Lékaři bez hranic v roce 2010 ukázal, že nejméně 4 procenta dětí mladších pěti let v oblasti Bo jsou akutně podvyživená, což podstatně zvyšuje riziko jejich úmrtí na různé nemoci, jako je například malárie. V roce 2011 Lékaři bez hranic ve svém terapeutickém výživovém centru ošetřili 1.607 dětí se závažnou akutní podvýživou.

Další ze vzdělávacích pracovníků Lékařů bez hranic začíná rytmicky tlouct na velký buben. Brzy jsou všechny ženy na nohou, tleskají rukama a pohupují se v bocích, zatímco po Christině opakují hesla o důležitosti kojení.

Christina prochází repertoárem pěti písní, každou s jiným zdravotním tématem. Atmosféra je uvolněná, velmi odlišná od prostředí jen sto metrů vzdálené jednotky intenzivní péče, kde další spolupracovníci Lékařů bez hranic bojují o záchranu životů dětí trpících těžkou malárií a chudokrevností.

„Ženy a děti si opravdu užívají, když hrajeme na bubny,“ říká Christina po skončení setkání. „Zpívají, hrají a smějí se. Cítí se lépe. Hudba také lépe přenáší sdělení. Když si je budou zpívat, vzpomenou si na naše rady i doma.“

Christina zpravidla tvoří písně pomocí nového textu na tradiční nápěv a rytmus. Písně  jsou většinou v jazyce Krio – místní variantě angličtiny vyvinuté otroky vracejícími se z Ameriky a Karibiku – nebo Mende, domorodém jazyce rozšířeném v oblasti Bo.

„Nejsem profesionální muzikant,“ vysvětluje. „A psát písně není vždy jednoduché. Musí se lidem líbit a mít dobrou melodii. Ale jako vzdělávací pracovník musím znát různé typy písní se zdravotními náměty, abych mohla šířit osvětu. Mám ráda tradiční hudbu ze Sierry Leone, ale také hip hop,“ dodává.

32letá Mariatu je jedna z žen, které se účastnily vzdělávacího setkání. Je matkou 11měsíčního Jamese, který trpí podvýživou a je v současnosti ošetřován Lékaři bez hranic. „Mám ráda tato setkání, i když neumím moc zpívat. Zpívání a tanec jsou pro místní lidi přínosné, protože je to na chvíli odvede od depresí a nejistoty,“ říká s úsměvem.

Podívejte se i na reportáž zachycující léčbu podvýživy ve výživovém centru Lékařů bez hranic v Bo: