Publikováno: 04.06.2012

Hebron, Okupovaná palestinská území. (Foto © Juan-Carlos Tomasi/MSF)Palestinská území: Mnoho z našich pacientů jsou děti zasažené násilím

Neustálé obtěžování osadníky a izraelskými ozbrojenými silami se spolu s těžkým životem na Okupovaných palestinských územích podepisuje na duševním zdraví palestinské populace. Lékaři bez hranic na Západním břehu provozují program nabízející psychologickou a sociální pomoc i zdravotní péči pro oběti násilí. To v sobě zahrnuje jak násilí ze strany izraelských osadníků a ozbrojených sil, tak i násilí spojené s vnitropalestinskými spory. Manuel López Iglesias, vedoucí mise Lékařů bez hranic na Okupovaných palestinských územích, hovoří o situaci v regionu a popisuje práci Lékařů bez hranic.

Proč působí Lékaři bez hranic na Západním břehu a jaké služby naše týmy poskytují?

Lékaři bez hranic působí na Západním břehu již od první Intifády kvůli násilí spojenému s konfliktem. Na začátku druhé Intifády naše týmy zaznamenaly, že se zde nevyskytují jen lidé se ztíženým přístupem ke zdravotní péči, ale také mnoho lidí s násilím způsobenými traumaty, kteří potřebují péči o duševní zdraví a psychosociální asistenci. Z toho důvodu jsme v roce 2000 otevřeli projekt péče o duševní zdraví v oblasti Hebronu, abychom tak obětem násilí poskytli velmi potřebnou psychosociální péči. Týmy Lékařů bez hranic se zaměřují na lidi v psychologickém napětí (deprese, akutní stres a posttraumatické syndromy) způsobeném násilím ze strany izraelských osadníků a armády, ale také vnitropalestinskými spory.

V roce 2011 jsme zahájili velmi podobný program ve Východním Jeruzalémě, části města okupované Izraelem v roce 1967, a zejména v uprchlickém táboře Shufat a v Silwanu. Násilí, vyloučení a politické napětí jsou tam velmi rozšířené a problémy s dostupností zdravotní a zejména psychologické péče více akutní.

Jaká je úroveň péče o duševní zdraví poskytované palestinské populaci na Západním břehu?

Úroveň péče o duševní zdraví je v Izraeli obecně velmi vysoká. Ale dostupnost této péče pro palestinskou populaci je velmi omezená. Na Izraelem kontrolovaných územích existuje jasná diskriminace mezi kvalitou a kvantitou péče poskytované Izraelcům a Palestincům. Na Západním břehu kontrolovaném Palestinskou samosprávou a v Gaze kontrolované Hamasem je zdravotní péče nedostatečná, zvláště v oblasti péče o duševní zdraví. Poměr vládních výdajů na péči o duševní zdraví je ve srovnání s náklady na obecnou péči velmi nízký. Na péči o duševní zdraví připadají jen asi 2% národního zdravotního rozpočtu a přibližně 90% z této částky je vynaloženo na psychiatrickou hospitalizaci, většinou omezenou na velká města. Z toho důvodu se Lékaři bez hranic rozhodli poskytovat péči o duševní zdraví lidem zasaženým násilím na Okupovaných Palestinských teritoriích. Lékaři bez hranic tyto služby neprovozují jen v Hebronu a Východním Jeruzalémě, ale také v Gaze a v oblasti Nábulusu zahrnující Qalquilyi a uprchlický tábor Tubas.

Jakému druhu násilí jsou vystaveni pacienti Lékařů bez hranic?

Většina našich pacientů říká, že prožili zatýkání a zadržování, ať už izraelskými silami nebo Palestinskou samosprávou, byli vystaveni násilí ve svém každodenním životě a ve střetu s osadníky, nebo prožili vpád izraelských sil ve svém vlastním domě. Tyto vpády jsou většinou pátrací operace prováděné Izraelskými obrannými silami (IDF), které většinou v noci vstupují do palestinských domů a hledají údajné teroristy nebo aktivisty. Podle zpráv OSN a dalších organizací proběhne v palestinských domech na Západním břehu týdně okolo 50-70 nočních razií, což je velmi vysoké číslo, i ve srovnání s počtem zatčení.

Způsob provádění razií může být velmi násilný a traumatizující. Tyto operace jsou většinou prováděny velkým množstvím vojáků používajících zbraně, hlukové rozbušky, slzné granáty a psy. Jinými slovy jsou tyto akce zamýšleny jako zastrašující. Podle svědků a obětí jsou razie doprovázeny rozbíjením nábytku a zboží, bitím a nadávkami. Děti a staří lidé musí být svědky tohoto násilí a někdy jej zažívají i sami. Mnoho z našich pacientů jsou děti, které viděly razie a způsob, jakým vojáci zacházeli se členy jejich rodiny. Mnohokrát viděly jejich otce a bratry zbité a odváděné vojáky. Tento typ zážitků často způsobuje trauma, které je zvláště u dětí složité zvládat bez psychologické pomoci.

Jakým problémům čelí Lékaři bez hranic při své práci na Okupovaných palestinských územích?

Práce Lékaři bez hranic na Okupovaných palestinských územích je kvůli komplexnímu charakteru konfliktu velmi složitá. Lékaři bez hranic usilují o udržení pozice absolutní neutrality a nezávislosti na všech stranách konfliktu. Nejde jen o Izraelce proti Palestincům, ale také o násilí mezi různými palestinskými frakcemi a o následky dlouhodobě probíhajícího násilí – nedostatek vzdělání, dostupnosti práce, zdravotní péče apod. I tyto věci ve svém důsledku způsobují další násilí ve společnosti. V tomto prostředí se Lékaři bez hranic snaží poskytovat velmi potřebnou psychosociální podporu lidem zasaženým násilím, vždy dodržovat principy nezávislosti, nestrannosti a neutrality, a zaměřovat se na lidi a ne na politické aktéry.

Přečtěte si i příběhy palestinských pacientů ošetřovaných Lékaři bez hranic a reportáž z projektu Lékařů bez hranic v Nábulusu.