Publikováno: 04.09.2013

Blog z čadu - raghu venugopal

© Raghu Venugopal

Raghu Venugopal pracoval v projektu Lékařů bez hranic ve městě Amtiman v jihovýchodním Čadu, kde pracoval jako vedoucí lékařského týmu. Měl na starosti koordinaci klíčových aktivit, jako jsou pediatrická a porodnická péče, programy na léčbu podvýživy, HIV a tuberkulózy nebo chod mobilních klinik.

Raghu pracuje na pohotovosti v nemocnici v Torontu, kde také učí jako asistent na lékařské fakultě. 

Dva roky pracoval ve správní radě Lékařů bez hranic v Kanadě a účastnil se misí v Burundi, Středoafrické republice a D. R. Kongo. Za krizí také pracoval v Albánii a Kosovu. Spolupracoval i na vývoji pohotovostní zdravotnických systémů v Tanzánii, Etipopii a na Západním břeh Jordánu a v Pásmu Gazy.

Blogy:

Celý blog v angličtině